با کمک مهندسین، تکنسین ها و کارگران زبده، نصب و راه اندازی بالابر ها، پله های برقی و یا پیاده روهای متحرک با رعایت دقیق استانداردها صورت می گیرد. نگهداری بازرسی دوره ای و نیز تعمیرات احتمالی از دیگر وظایف این بخش است. وبگاه این بخش نیز با در نظر گرفتن شرایط و استانداردها به تنظیم قرارداد های الکترونیکی و اخذ سفارش می پردازد.